⚖️وکیل توقیف اموال یا تامین خواسته تهران⚖️-گروه وکلای ایران آرتا-۰۹۰۳۸۶۴۰۷۷۵

24 بهمن 1402

بروزرسانی: ۲۶ بهمن ۱۴۰۲

13 دقیقه
بدون دیدگاه
126 نفر

وکیل توقیف اموال یا تامین خواسته

امروزه تمامی طلبکاران که از عدم تعهد شخص بدهکار منزجر شده اند برای رسیدن سریع به طلب خود نیاز به یک وکیل توقیف اموال یا تامین خواسته دارند چراکه این بهترین ، مطمئن ترین و سریعترین راه رسیدن به نتیجه مطلوب است. راه  رسیدن سریعتر به مال یا منافع از دست رفته از پرچالش ترین دغدغه های مالباختگان است  در این بین تنها یک وکیل توقیف اموال میتواند بصورت کاملاً فنی و دقیق و علمی شما را در رسیدن به این هدف یاری رساند.

بارها در تماسهای تلفنی برای مشاوره و یا مراجعات حضوری موکلین مهمترین و اصلی ترین سوالات در خصوص چگونگی بازداشت اموال و یا در کل چگونگی رسیدن به حق از بین رفته بوده و زمانی که از تامین خواسته بعنوان راه حل فوری و اضطراری توضیحاتی به مشاوره گیرنده داده شده ، عدم آگاهی اکثر نفرات نسبت به آن محسوس بوده و یا لااقل با نام توقیف اموال آشنایی داشته اند.

برای آگاهی و آشنایی بیشتر با یک وکیل توقیف اموال یا تامین خواسته در ابتدا باید با خود این نهاد آشنا شویم .اینکه ماهیت توقیف اموال چیست ،در چه زمانی میتوان از این نهاد استفاده کرد ، تامین خواسته در دعاوی حقوقی و کیفری چگونه است و چه تفاوتهایی دارد ، دادگاه صالح برای صدور قرار توقیف اموال یا تامین خواسته کجاست و بسیاری از سوالات دیگر که یک یک به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

تعریف توقیف اموال یا تامین خواسته

توقیف اموال یا تامین خواسته

تامین خواسته یکی از امور اتفاقی یا یک نهاد فوری در مراجع قضایی است بدین معنا که شخص برای تامین مالی که از طرف مقابل طلب دارد پیش از آنکه دادگاه حکم بر محکومیت وی به پرداخت بدهی اش بدهد همان مال یا مالی هم ارزش با آن را توقیف نماید. تا نگرانی از بابت اینکه شخص بدهکار فراراز دین نماید نداشته باشد. زمانی که شخص خواهان قبل از ورود به دعوی مال مورد ادعای خود یا مالی هم ارزش با آن را توقیف نماید با خیال آسوده ادامه روند رسیدگی در دادگاه را طی خواهد نمود .

این نهاد توسط قانونگذار برای حمایت از مالباختگان و یا طلبکاران جهت امنیت مالی آنان تدوین گردیده و در واقع دعوا محسوب نمیگردد و تشریفات یک دعوای اصلی که با دادن دادخواست در دادگاه شروع میشود را ندارد .  در قانون آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری موادی از این قوانین به این نهاد اختصاص یافته و سه طریق برای انجام آن در نظر گرفته شده که در ذیل به بررسی آن میپردازیم.

سه روش برای توقیف اموال یا تامین خواسته

  • درخواست توقیف اموال یا تامین خواسته قبل از طرح دعوای اصلی

۱-طرح تامین خواسته قبل از دعوای اصلی بدین صورت است که طلبکار میتواند قبل از این که ادعای خود را در دادگاه اثبات نموده و حکم محکومیت خوانده را از دادگاه اخذ نماید میتواند درخواست خود را به دادگاه ارسال نماید در اینجا دادگاه موظف است بصورت فوری نسبت به توقیف اموالی که خواهان معرفی مینماید اقدام نماید در این مرحله خواهان میتواند از مرجع قضایی درخواست کند که این دستور توقیف که بصورت قرار صادر میشود ، به خوانده ابلاغ نشود تا شخص نسبت به انتقال اموال خود بصورت صوری اقدام نکند.

اگر چنانچه درخواست تامین خواسته به این شیوه یعنی قبل از طرح دادخواست اصلی درخواست شود ، خواهان میبایست طی مهلت ۱۰ روز از تاریخ قرار توقیف اموال یا تامین خواسته نسبت به طرح دعوای اصلی در همان شعبه اقدام نماید در غیر این صورت با درخواست خوانده قرار مربوطه توسط دادگاه لغو و تمامی اموال توقیف شده از بازداشت آزاد خواهد گردید.

  • درخواست توقیف اموال یا تامین خواسته همزمان با طرح دعوای اصلی

۲-حالت دوم درخواست توقیف اموال یا تامین خواسته همزمان با طرح دعوای اصلی ؛ که در اینجا نیز به مانند حالت قبل اموال شخص خوانده توقیف میگردد و سپس دادگاه رسیدگی خود را آغاز و نهایتاً حکم دعوا را صادر و یا رفع تنازع مینماید در این حالت و حالت قبلی با درخواست خواهان دادگاه ابتدا اموال یا مال معین را از خوانده توقیف نموده و سپس  بابت رسیدگی ماهوی و اطلاع از وضعیت پرونده به خوانده ابلاغ خواهد شد تا مجالی برای انتقال صوری اموال خود به ضرر خواهان  نداشته باشد.

  • درخواست توقیف اموال یا تامین خواسته بعد از طرح دعوای اصلی تا قبل از قطعیت رای

۳-حالت سوم درخواست توقیف اموال یا تامین خواسته بعد از طرح دعوای اصلی تا قبل از قطعیت رای محکومیت خوانده ؛ که در این مقطع نیز خواهان پس از اینکه دعوای خود را علیه خوانده طرح نمود و تمامی منضمات دادخواست به خوانده ابلاغ شده و پرونده در مسیر رسیدگی قرارگرفت ، در زمانهای مختلف میتوان درخواست تامین خواسته از دادگاه نمود این حالت زمانی اتفاق خواهد افتاد که در اثنای رسیدگی به پرونده خواهان ، مالی را از شخص خوانده بیابد و جهت جلوگیری از تضییع حقوق خود که در انتقال مال بصورت صوری توسط خوانده نمود پیدا خواهد کرد نسبت به توقیف اموال یا تامین خواسته اقدام نماید.

در چه دادگاهی توقیف اموال یا تامین خواسته بگیریم

در واقع سوال اینجاست که شخص خواهان یا همان مالباخته یا طلبکار (با هر عنوان حقوقی یا کیفری) در کدام دادگاه اقدام به توقیف اموال بدهکار نماید و آیا در هر دادگاهی بصورت دلبخواهی میتوان این درخواست را داشت؟ در جواب این سوال باید نسبت به پرونده ها و یا موضوعات حقوقی و یا پرونده و یا موضوعات کیفری قائل به تفصیل شد .بدین معنا که در پرونده های حقوقی اصل دادگاه محل اقامت خوانده یا همان بدهکار مدنظر میباشد ؛

یعنی در پرونده هایی که اموال منقول مانند خودرو یا وجه نقد موضوع دعوا و منازعه میباشد میبایست دعوای اصلی را در دادگاه محل اقامتگاه بدهکار طرح نمود فلذا درخواست توقیف اموال یا تامین خواسته را نیز در همین دادگاه باید مطرح نمود.

ولی چنانچه موضوع دعوای شما و یا در واقع آنچه که خواسته شماست جزء اموال غیر منقول مانند آپارتمان یا زمین باشد شما طرح دعوای اصلی و یا به تبع آن درخواست توقیف اموال یا تامین خواسته را نیز میبایست در دادگاهی که ملک یا زمین در آنجا واقع است مطرح نمایید. البته گاهاً نیز بر حسب اتفاق ، شما برای توقیف اموال بدهکار مجبور به توقیف اموال دیگری غیر از عین خواسته خود خواهید شد .

فی المثل شما وجه نقدی از فردی میخواهید و  حسابهای بانکی بدهکار کفایت طلب شما را نخواهد کرد بنابراین ناگزیر از توقیف خانه بدهکار در شهرستان دیگر خواهید بود که البته در این مقطع دادگاهی که درخواست توقیف اموال یا تامین خواسته را از شما دریافت نموده پس از استعلامات لازم به دادگاه شهرستانی که ملک در آنجاست جهت توقیف ملک نیابت قضایی اعطا خواهد نمود.

آیا در تمامی پرونده ها میتوان درخواست توقیف اموال یا تامین خواسته کرد؟

جواب این سوال منفی است چرا که در هر پرونده و با هر موضوعی نمیتوان درخواست توقیف اموال یا تامین خواسته از دادگاه نمود و صرفاً در پرونده هایی با خواسته های مالی میتوان چنین درخواستی از دادگاه داشت. فی المثل چنانچه شما وجه پولی را از دیگری طلب دارید یا عین مالی را که حق شماست و در تصرف دیگری است از او مطالبه میکنید ، میتوانید در سه حالت بالا یعنی قبل یا همزمان یا بعد از طرح دعوای اصلی ، درخواست توقیف اموال یا تامین خواسته را از دادگاه داشته باشید.

در دعاوی حقوقی که موضوع آن انجام کاری به نفع خواهان خواهد بود مانند دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا الزام به ایفای تعهد و یا اعلان بطلان معامله و بسیاری از دعاوی دیگر ، جایگاهی برای درخواست توقیف اموال متصور نیست . در برخی از این دعاوی اخیر ، درخواست دیگری به نام دستورموقت از دادگاه مطرح خواهد بود که توضیحات ویژه در این باره در مقاله جداگانه توضیح داده خواهد شد.

آیا به راحتی میتوان توقیف اموال یا تامین خواسته از دادگاه گرفت؟

توقیف اموال یا تامین خواسته

در تمامی دعاوی مالی که در پاراگراف قبلی بیان شد ، در صورت درخواست خواهان دادگاه موظف به صدور قرار توقیف اموال یا تامین خواسته است اما در بعضی از این دعاوی برای اینکه دادگاه با درخواست شما موافقت نماید ، میبایست مبلغی وجه نقد در صندوق دادگستری بعنوان تامین ضرر و زیان خوانده بسپارید تا چنانچه بعد از رسیدگی به دعوا شما محکوم به بی حقی شدید ، و طرف مقابل از بابت این موضوع متضرر گردید و درخواست جبران ضرر و زیان نمود ، از وجه تامینی که به حساب دادگستری واریز نموده اید ، ضرر و زیان خوانده پیروز در دعوا جبران گردد.

این وجه تامین مبلغی در حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد مبلغ اصلی خواسته شما خواهد بود . فی المثل اگر چنانچه شما مبلغ یک میلیارد تومان از خوانده طلب داشته باشید برای درخواست تامین خواسته از دادگاه باید مبلغی در خدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان بنابر نظر دادگاه به حساب صندوق دادگستری بسپارید .اما چه موضوعاتی مشمول پرداخت تامین برای صدور تامین خواسته میباشد؟ یا شاید بهتر باشد عنوان کنیم چه دعاوی یا مدارکی شامل پرداخت این تامین نیست یا در واقع بدون پرداخت تامین این قرار به نفع شما صادر خواهد شد ؟ جواب این سوال در موادی از قانون ذکر گردیده :

ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی عیناً اشعار میدارد: (( خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است:

الف – دعوا مستند به سند رسمی باشد.

ب – خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.

ج – در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد.

د – خواهان، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد.

تبصره – تعیین میزان خسارت احتمالی، با در نظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تامین را می پذیرد. صدور قرار تامین موکول به ایداع خسارت خواهد بود.))

بنابراین همانطور که ملاحظه میکنید در موارد بندهای الف تا د ماده فوق مواردی که بدون سپردن خسارت احتمالی شما قادر به گرفتن توقیف اموال یا تامین خواسته خواهید بود ، ذکر گردیده . البته در تک تک این بند ها سخنان و نکاتی نهفته است و عدم پرداخت خسارت احتمالی در این موارد باز هم با چالشهایی مواجه خواهد بود که از حوصله این مقاله خارج و صرفا در تخصص وکلای دادگستری و قضات محترم دادگاهها است.

برای مثال درست است که در بند ج ماده فوق ذکر شده که اسناد تجاری واخواست شده از شمول پرداخت خسارت احتمالی خارج است اما چنانچه سند تجاری که در واقع همان چک ، سفته ،برات میباشند در مهلت قانونی واخواست نشده باشد ، ویژگی خاص خود را برای گرفتن تامین خواسته بدون خسارت احتمالی از دست خواهد داد.

آیا در دعاوی کیفری نیز میتوان توقیف اموال یا تامین خواسته گرفت؟

توقیف اموال یا تامین خواسته

جواب این سوال مثبت است بدین صورت که چنانچه مقام تحقیق مثل بازپرس در دادسرا شرایط را مهیا برای صدور چنین قراری ببیند ، با درخواست شاکی میتواند نسبت به اموال متهم قرار تامین خواسته صادر نموده و قبل از صدور قرارجلب دادرسی و کیفرخواست اموال متهم را بجهت جلوگیری از تضییع حقوق شاکی توقیف نماید. در دعاوی کیفری که موضوع جرم مال میباشد مانند کلاهبردای ، فروش مال غیر ، ربا، تخریب ، سرقت و موضوعات دیگر ، همانطور که در بالا گذشت شاکی میتواند این درخواست را از مقام رسیدگی کننده بخواهد.

به مانند دعاوی حقوقی ، در دعاوی کیفری نیز بازپرس دادسرا میتواند قبل از ابلاغ به متهم ابتدا اموال وی را توقیف و سپس ابلاغ نماید. این حالت بخاطر جلوگیری از تضییع خواسته و حقوق شاکی میباشد.در دعاوی کیفری که برای جبران ضرر و زیان ناشی از جرم میبایست دادخواست حقوقی به دادگاه کیفری ارائه  داد ، چنانچه تا قبل از ختم رسیدگی چنین دادخواستی توسط شاکی طرح نگردد ، از قرار توقیف اموال یا تامین خواسته سابق الصدور نیز رفع اثر و اموال از بازداشت خارج خواهند شد.

تفاوت عمده توقیف اموال یا تامین خواسته در دعاوی حقوقی و کیفری

عمده ترین تفاوت اخذ توقیف اموال یا تامین خواسته در دعاوی حقوقی  در دادگاه حقوقی با دعاوی کیفری  در دادگاههای کیفری ، بحث سپردن خسارت احتمالی است که همانطور که گذشت در برخی دعاوی حقوقی لازم و در برخی دیگر غیرلازم مینماید لکن در دعاوی کیفری چون ما با مقوله جرم و مجازات مواجه هستیم در صورت تشخیص بازپرس دادسرا یا حتی در دادگاههای کیفری و احتمال زیاد انتساب اتهام به متهم به هیچ وجه از شاکی پرونده برای صدور قرار توقیف اموال یا تامین خواسته خسارت احتمالی در صندوق دادگستری دریافت نخواهد شد.

بنابراین چنانچه شرایط طرح شکواییه علیه متهم مهیا باشد ، بهتر است که بجای طرح دادخواست حقوقی بصورت کیفری شکایت نموده و از حساسیت و خطیر بودن مسائل کیفری جهت رسیدن به حقوق از دست رفته خود بیشترین بهره برداری را نمود. در جایی که تمام ارکان وقوع جرم کلاهبرداری از مانور متقلبانه و بردن مال مهیا است طرح دادخواست مطالبه وجه به جای شکواییه کلاهبرداری بسیار ساده لوحانه است چراکه با شکایت از شخص بزه کار و گرفتن نتیجه مطلوب بسیار بازدارنده تر از محکومیت در دادگاه حقوقی است .

درنظر گرفتن حداکثر مجازات حبس ۷ ساله برای کلاهبردار و رد مال تصرف شده و مجازات جزای نقدی به همان میزان بسیار در تادیب او موثرتر خواهد بود.

ویژگی های وکیل توقیف اموال یا تامین خواسته

حالا که در سطور فوق با تعریف توقیف اموال یا تامین خواسته آشنا شدید خصوصیات و ویژگی های یک وکیل متخصص در اجرای تامین خواسته را برای شما بازگو خواهیم نمود .در واقع یک وکیل دادگستری منصرف از اینکه به تمامی قوانین موضوعه مادر میبایست اشرافیت داشته باشد ، در موضوعات خاص حقوقی نیز باید با رویه های قضایی آشنا بوده و از اطلاعات خود بهره ببرد .زمانی که شما با یک وکیل دادگستری مشاوره حقوقی میگیرید کاملا به میزان تسلط وی بر پرونده های حقوقی در دادگاه ها آگاه خواهید شد.

بزرگترین خصوصیتی که یک وکیل توقیف اموال یا تامین خواسته دارا می باشد جدای از اطلاعات حقوقی و علمی وی ، سخت کوشی و روابط عمومی بالا و مسئولیت پذیری و دقت وی در امور است ؛ چراکه برای اجرای تامین خواسته ، او ناگزیر از مراجعات مکرر برای تشکیل پرونده اجرایی در دوایر اجرای احکام دادگاهها و سپس مراجعه به ادارات مختلف جهت توقیف اموال شخص خوانده یا همان مدیون است.

طرح و پیگیری پرونده تامین خواسته دقیقا برابر با انجام وکالت در پرونده اجرایی پس از قطعیت رای می باشد. تنها تفاوت بین پرونده توقیف اموال یا تامین خواسته با پرونده اجرایی ادامه روند ارزیابی و مزایده اموال توقیفی است. که در پرونده توقیف اموال فعلا نیازی به کارشناسی مال و مزایده نخواهد بود.

سخن پایانی و پیشنهاد

حال که مطالب را با موفقیت تا این مرحله دنبال نمودید مطمئنیم که مولفه های خوبی برای یافتن وکیل مناسب و مجرب برای تامین خواسته بدست آورده اید . گروه وکلای ایران آرتا با سابقه درخشان در زمینه ها و پرونده های مختلف حقوقی و کیفری به تبع بهره وری از وکلای پایه یک دادگستری مجرب و با سابقه ، با انجام مشاوره حقوقی مفید و یا انجام وکالت برای شما عزیزان از جمله توقیف سریع اموال امنیت خاطر مالی برای شما به ارمغان خواهد آورد.

توصیه و پیشنهاد به عزیزان این است که قبل از هر اقدام قضایی که امکان اشتباه در آن توسط شخص غیر متخصص متصور میباشد حتماً از طریق تماس تلفنی و یا مشاوره حقوقی حضوری اطلاعات کافی برای پیشبرد اهداف خود کسب نمایید.

5/5 - (7 امتیاز)

پیشنهاد می کنیم این مطالب را هم بخوانید

سوالات و نظرات شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره تلفنی رایگان مشاوره حقوقی رایگان 02191099035